The Humble Premium - Im A Woman

Respekt för kroppen

Idag frågade min yngsta dotter varför jag har sagt att de inte får röka. Och jag förklarade då att jag inte vill att de gör något som förstör deras kroppar. Man har bara en kropp och man kan inte leva om man förstör den. Jag visade henne en bild på ett cigarettpaket med och visade vad det står på dem och hon tittade förvånat på mig och så frågade hon hur någon kunde böja röka om det står så. Jag är så glad över att ingen av de äldre barnen har börjat röka och jag hoppas att de fortsätter ha respekt för sina kroppar.